Nyheter

2018-02-08 Skogsbad den 1-2 juni 2018 Lena Stenvall återkommer till anläggning och föreläser om Sko... Läs mer >
2017-07-16 Ingemar vinner Grand Prix för Ponny på Falsterbo Horse Show   http://www.tidningenridsport.s... Läs mer >
2017-05-02 Hej Allihopa! Kul att intresset för sommarens ridläger är så STORT! Eftersom vi har f&ar... Läs mer >
2017-03-18 Facebook Det finns en Facebooksida som vi döpt till Team Hammarström. Där lägger vi upp e... Läs mer >
2017-03-13 Välkommen till sommarens ridläger med Mathilda och Amanda Se vidare på Facebook: Om ridl... Läs mer >
2017-01-13 Ingemar rankad no 1 på ponny i Sverige Och Selma no 3 Fälttävlan ponny 2016 ett framg&arin... Läs mer >
2016-08-21 Det höll inte hela vägen Ingemar och Olle trötta efter lång tävling. Olle vägr... Läs mer >
2016-08-20 Lagsilver! på EM till Sveriges Ponnylag Sverige gick till omhoppning om brons eller silver Det Italien... Läs mer >
2016-07-25 Annabel badar i Dellen och får samma behandling som alla dom andra barnen har fått. Kolla på... Läs mer >
2016-07-20 Selma vann SM på Ponny i Fälttävlan under helgen Se Tidningen Ridsport och HelaHä... Läs mer >
2016-07-11 Nytt Hoppläger 1-4 augusti på anläggningen Mathilda och Amanda leder som vanligt Se Facebo... Läs mer >
2016-07-06 Ingemar rider EM i augusti Det svenska EM-laget för ponny i Vilhelmsborg, Danmark, i augusti: Elsa... Läs mer >
2016-07-06 Ingemar Nordisk mästare Se filmen Filmen upplagd på YouTube på Medhjarta kanalen Artikel... Läs mer >
2016-06-13 Ingemar placerad i Hagen Bäste svenske ponnyryttare i sin debut på 135, endast ett litet fel p&ari... Läs mer >
2016-06-09 Skolavslutning Hybo och Bobygda idag Ellen och kamraterna på Hyboskolan Julian på Bobygdaskolan ... Läs mer >

Presentation av Mitt Hjärta

Varumärket 

Mitt Hjärtas logotype är ett registrerat varumärke och har innebörder som formulerades på ett tidigt stadium när verksamheterna enbart bestod av arbete inom hjärt- och kärlområdet. Vi etablerade Core Care för hjärtverksamheten men med anledning av många Core och Care på marknaden så föddes Mitt Hjärta. ”Du skall bry dig om ditt hjärta (Cor Care) d v s utifrån dig själv Mitt Hjärta”. Det skall ge signaler om nödvändigheten av egna förebyggande insatser för hälsan där hjärtat finns med både fysiskt och på det mentala planet.

Ledorden

Vår logga skall sammanknippas med ledorden Kvalitet, Engagemang och Mervärde. Mitt Hjärtas färger är rött, grönt och svart. Den röda färgen för Hjärta och Engagemang, den gröna för Kvalitet och miljömedvetande, den svarta står för Mervärdet med svarta siffror på nedersta raden.

 

Historik

Mitt Hjärta har under perioden 2009 till 2013 genomgått omfattande verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar. De större händelserna har varit erhållandet av driften vid Bergslagssjukhuset och av hela primärvården i Fagersta genom ett LOU-avtal 2011, försäljningen av Mitt Hjärta Primärvård 2011, försäljningen av Mitt Hjärta Hälsovalet 2013 samt etablerandet av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo under 2010-2013. Verksamheterna har breddats så att de inte längre enbart omfattar vårdsektorn utan även andra områden. Inriktningen är att vara ett entreprenöriellt företag inom vård och omsorg att räkna med under kommande år som står upp för våra ledord Kvalitet och Engagemang och som kan skapa Mervärden för uppdragsgivare, patienter och allmänhet.

Några hållpunkter

2003 - Erhållandet av avtal för hjärtsjukvården i Gävleborg

2007 - Erhållande av avtal för Bollnäs Hälsocentral, uppbyggnad av Mitt Hjärta loppet, Arbete och Hälsa, Mitt Hjärta Rehab och Friskus

2009 - Hjärtavtalet återupphandlas och utvidgas från att omfatta södra Hälsingland till hela Gävleborg

2010 - Uppbyggnaden av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo inleds

2010-11 - Övertagande av Ljusne hälsocentral, nystart av E-hälsan och Varvet Hälsocentraler, nystart av Voxnadalens hälsocentral, köp av Köpings Vårdcentral, upphandling av Bollnäs sjukhus inleds

2011 - Försäljning av Bollnäs HC och Voxnadalens HC till Aleris, hjärtavtalet upphör 2012

2013 - Försäljning av Ljusne Hälsocentral, Varvet Hälsocentral och E-Hälsan samt Köpings vårdcentral

2015 - Plan för start av Bo & Lära AB med verksamhet för HVB

2016 - Start av HVB-verksamheterna

 

Mitt Hjärta har bedrivit sjukvård i privat regi sedan 1997, från början i aktiebolaget Med Hjärta AB och senare efter avtal med landstinget Gävleborg i Core Care AB (då vi skapade varumärket Mitt Hjärta), samt i Mitt Hjärta Primärvård AB som drev Bollnäs Hälsocentral fram till försäljningen till Aleris i november 2011.

Vi har haft vårdavtal med landstinget Gävleborg sedan 2003 och bedrev öppen hjärt- kärlsjukvård vid Hjärtkliniken i Bollnäs och på E-Hälsan i Söderhamn. Core Care AB hade även ett vårdavtal med landstinget Gävleborg om hjärtrehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdom där arbetet bedrevs i ett multiprofessionellt teamarbete runt patienten inom öppenvården med omfattande kompetenser runt hjärtsjukdom. Inom Mitt Hjärta Hälsovalet AB har vi drivit E-Hälsan i Söderhamn, Ljusne Hälsocentral och Varvet Hälsocentral i Hudiksvall fram till en försäljning till Hälsovalet AB 1 okt 2013.

 

Den 19 aug 2009 tilldelades Mitt Hjärta ansvaret för att driva Bergslagssjukhuset i Fagersta efter en offentlig upphandling. Den 1 februari 2010 startade verksamheten i Fagersta som består av medicinmottagning, övriga specialistmottagningar (inklusive klinisk fysiologi), en vårdavdelning, rehabiliteringsavdelning och vårdcentralen lokaliserad till sjukhuset. Med detta är Mitt Hjärta nu i färd med att bygga Närsjukhuset i Fagersta. För verksamheten på Bergslagssjukhuset startades Mitt Hjärta i Bergslagen AB.  

Preventiv inriktning

Mitt Hjärta har alltid haft hälsobudskapet i fokus för arbetet inom vården. En stor utmaning för framtiden är att kunna förbättra det preventiva arbetet med hjärt- och kärlsjukdom och hitta de riskpatienter som idag undgår behandling och uppföljning och som idag fortfarande bidrar med en allt för högt insjuknande och död i hjärtsjukdom. Mitt Hjärta arbetar också för en bättre sammanhållen vård för de äldre mulisjuka patienterna och även där bör man kunna räkna med att förebyggande insatser inom ramen för primärvården, specialistvården och omsorgen skall kunna bli kostnadseffektiva och befrämja folkhälsan. Ett utvecklingsarbete pågår i Fagersta på området. 

 

Hjärtkliniken

Ett av våra första uppdrag som entreprenörer inom vården var förtroendet att få arbeta med hjärt- och kärlsjukdom inom öppenvården, se verksamhetsbeskrivningen

Fyra År med Mitt Hjärta.

 

Personal på Hjärtkliniken 2006

 

Hjärtkliniken blev etablerad och innebar att primärvården i framför allt Hälsingland fick helt andra möjligheter än tidigare att få hjälp med diagnostik, behandling och uppföljning vid hjärt- och kärlsjukdom. Verksamheten har kännetecknats av ett gott samarbete både med sjukhusen och med primärvården.  

Den allmänna utvecklingen inom sjukvården har gått mot att fler vårdinsatser kan flyttas ut i öppenvård och detta gäller på ett mycket påtagligt sätt för hjärtsjukdomarna. Det hänger samman med den medicinska utvecklingen mot snabbare akuta insatser och ingrepp och operationer inom den slutna specialistvården som nu karaktäriseras av mycket kortare vårdtider än för 15-20 år sedan. Det har dock uppstått nya behov av en mellanstation för hjärtpatienterna som kan överbrygga glappet mellan en akut fas i omhändertagandet på sjukhus till den kontinuerliga uppföljningen inom primärvården. Behovet har påtalats av den medicinska expertisen på området. ”Vilka förbättringar inom hjärt-kärlsjukvården är mest angelägna att genomföra just nu” var en fråga som ställdes i Hjärt-Lungfondens årsrapport 2007 till olika experter. Nina Rehnqvist, professor, kardiolog, chef för SBU svarade: ”Ett av felen i dagens svenska sjukvård är att kontakten mellan specialister och primärvården inte fungerar. Hjärtpatienten som skrivs ut från sjukhuset snabbt känner sig ofta ensam, utan tryggheten i en uppföljande kontakt med vården. Det borde finnas en lots för övergången mellan vården på sjukhuset och uppföljningen på vårdcentralen.” Vi har inom Mitt Hjärta/hjärta- kärlverksamheten under flera år arbetat på detta sätt och vi har ett koncept för den lotsverksamhet som professor Rehnqvist talar om. Detta angav vi redan år 2001 när vi utvecklade koncept och inriktning för verksamheten.Vårt avtal för öppenvårdskardiologin utformades för ett behov som fanns och fortfarande finns för södra Hälsingland. Behovet av insatser inom öppenvårdskardiologin kartlades noggrannt i en studie som på landstingets initiativ gjordes av hjärtläkaren, docent Stig Persson. Denne konstaterade att det fanns behov av öppenvårdsinsatser inom kardiologin och därmed skedde en upphandling i enlighet med dessa behov som vi vann. Under många år har vi nu gjort ett omfattande arbete och skött massor av patienter som annars inte hade fått tillgång till den diagnostik, vård och uppföljning de har rätt till. Verksamheten blev med tiden större och patienter kom på remiss från hela länet. Se bl a vår statistik i rapporten Fyra År med Mitt Hjärta. Våren 2010 ingicks ett nytt avtal med Gävleborgs landsting om öppenvårdskardiologin som en länsresurs. Den 31 dec 2012 togs den öppenvårdskardiologiska verksamheten över av Aleris inom ramen för avtalet för Bollnäs sjukhus.

 

Det är lika viktigt att den sekundära preventionen och den primära preventionen fungerar i länet som att det akuta omhändertagandet fungerar. Läs vidare i Verksamhetsrapporter för Hjärtkliniken 2008 och för Hjärtskolan 2008.

 


Personal på Hjärtkliniken 2010

 

I Västmanland fortsätter arbetet med att bygga en hjärt-kärlmottagning med de goda erfarenheterna från Gävleborg. Mitt Hjärta lade med den öppenvårdskardiologiska verksamheten i södra Hälsingland och driften av Bollnäs Hälsocentral grunden för en god medicinsk verksamhet och gjorde det synbart för patienter, politiker och tjänstemän att Mitt Hjärta hade de kompetenser som krävdes för att utveckla sjukvården. Bland annat visade vi att det gick att bemanna den stora hälsocentralen i Bollnäs med kompetenta, fast anställda läkare. Den strategiska planen om att erhålla driften av Bollnäs sjukhus genom en LOU-upphandling utmynnade i en juridisk process med Landstinget Gävleborg angående tilldelningsbeslutet. I processen blev Mitt Hjärta Primärvård AB 2011 uppköpt av Investorägda Aleris. Detta ledde till att Mitt Hjärtas planer på en expansion i Gävleborg som påbörjats genom övertagande av Ljusne Hälsocentral samt nystart av hälsocentralerna E-Hälsan och Varvet, ersattes av nya strategiska överväganden. Försäljningen innebar för mitt Hjärta en stark ekonomisk konsolidering med potentiella möjligheter för expansion med egna medel, både inom vård och andra verksamhetsområden.

  

Arbete & Hälsa

Under 2008 etablerade vi oss inom den "nya företagshälsovården" som då var på gång genom bolaget Arbete & Hälsa som hade sin verksamhet i affärshuset Krokanen i centrala Bollnäs. Arbete och Hälsa erbjöd service med inriktning på förebyggande insatser för hälsan i företag och organisationer. Den inriktades i första hand på att hitta personer som har stor risk att i förtid insjukna i fram för allt hjärt- och kärlsjukdom, vår stora folksjukdom som tyvärr fortfarande skördar allt för många liv i arbetsföra åldrar.  

Med företagens hjälp kommer vi att hitta dessa personer under risk och de skall få medicinsk behandling och råd om andra behandlingar och åtgärder i enlighet med den medicinska vetenskapens landvinningar. Insatserna kan få stor betydelse för individers framtida hälsa och för hälsan i företaget. När vi motvilligt måste lämna Bollnäs så fanns inte underlag för det här konceptet fullt ut. Men en ny satsning med denna inriktning i mindre skala görs på Mitt Hjärta Hälsocenter

Mitt Hjärta Loppet

De förebyggande insatser som vetenskapen i dag har belägg för bör kunna implementeras bättre i den dagliga sjukvården. Detta gäller inte minst vårt grundläggande behov av fysisk träning. Över hälften av sveriges befolkning är fysiskt inaktiva vilket i sig är en hälsorisk. Därför vill vi inom Mitt Hjärta på alla sätt försöka stimulera befolkningen och patienterna till ökad fysisk aktivitet för sin hälsa. För att stimulera fysisk träning arrangerades Mitt Hjärta Loppet i samarbete med flera aktörer bl a orienteringsklubben Rehns BK, Hjärt och Lungsjukas förening och Bollnäs Kommun. Vi kommer att delta och initiera liknande arrangemang på de orter där vi har verksamhet.

Det är livsfarligt att sitta stilla

Så summerades nya vetenskapliga rön kring nyttan av fysisk träning på den tredje internationella konferensen om Fysisk aktivitet och Folkhälsa i Toronto maj 2010. Rapporter från WHO gör gällande att fysisk inaktivitet nu är den fjärde ledande faktorn bakom ohälsa och för tidig död i världen. Bara högt blodtryck, rökning och diabetes beräknas ha större negativ effekt på folkhälsan. Eftersom brist på fysisk träning ofta är bakomliggande faktorer för högt blodtryck och diabetes så inser var och en vilket potential det finns för att på allvar föra in den fysiska träningen som behandling inom sjukvården och i andra sammanhang. Se fortlöpande rapporter från International Society for Physical Activity and Health: http://www.ispah.org/home  

 

Bergslagssjukhuset

Från 1 februari 2010 driver Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset och Familjeläkarverksamheten i Fagersta efter en LOU-upphandling. Det är en stor utmaning att på Bergslagssjukhuset kunna vända en negativ trend med nerdragningar inom vården och bygga ett nytt Närsjukhus i samverkan mellan primärvård, specialistvård och den kommunala omsorgen i enlighet med vad modern sjukvård kommer att kräva.

 

Den medicinska rehabiliteringsavdelningen på Bergslagssjukhuset har potential att utvecklas både i relation till länssjukvården och till Fagersta kommun. Mitt Hjärta har alltid hävdat det olyckliga i att ansvarsområden delas skarpt mellan kommun och landsting i vård- och omsorgsfrågan som enligt Mitt Hjärta blev löst på ett mindre bra sätt genom de politiska besluten om ”kommunalisering”. Fortfarande upplever vården en i många fall onödig rundgång av de äldre patienterna i vårdkedjan från akuten, vårdavdelning och äldreboenden eller hemmet. I övergången mellan landstingets och kommunens ansvar uppstår fortfarande stora problem inte minst när det gäller patientsäkerhet och ineffektivitet som ibland skapar onödiga både medicinska och andra komplikationer som kostar pengar och försämrad livskvalitet. Problemen kommer att bli allt större med ett ökat vårdbehov hos den äldre befolkningen. En modell med ”Mellanvårdsavdelning” har alltid förts på tal av Mitt Hjärta när den här problematiken diskuteras och det brukar falla i god jord bland politiker och ibland även tjänstemän men när det skall till beslut så blir det inte av. Så även i Fagersta där vi förde långtgående diskussioner i samverkan med kommunen om en avdelning under 2010. Det finns på Bergslagssjukhuset lokaler som skulle kunna användas i ett samverkansprojekt mellan landstinget och kommunen. Om vi fick möjlighet att öppna upp en ytterligare avdelning så skulle vi i tillsammans med kommunen kunna bemanna denna på ett effektivt sätt, se till att den medicinska kompetensen finns på plats och med det också kunna avlasta resten av länet när det gäller vårdplatser.

 

Det finns en specifik tradition i Fagersta som har varit personberoende och vuxit sig stark i ett historiskt perspektiv. Förhållandet har gjort att Mitt Hjärta avsätter betydligt mer av läkarresurser inom äldrevården i Fagersta än på andra håll inom länet, mer än vad kommunen betalar för och mer än Vårdvalet kräver. En av våra primärvårdsläkare avsätter nästan en heltid för detta vård- och omsorgsarbete utanför sjukhuset och han gör det bra. Statistik visar på kvalitativt goda resultat i Fagersta med anledning av vår läkarinsats men utåt så är det i stort bara kommunen som får kredit för det. I fortsatt process runt Mellanvårdsavdelning så bör dessa saker upp till ytan. Vår läkare i kommunen bedömer att han sköter motsvarande flera medicinska vårdavdelningar på de kommunala boendena och han bedömer att en mellanvårdsavdelning förlagd till Bergslagssjukhuset skulle vara en bra sak för de gamla och multisjuka patienterna. Redan under 2014 blåser det en del nya vindar på det här området med t ex signaler från region Skåne om att starta äldrevårdscentraler och i Gävleborg där chefer gjort studiebesök i San Franciso och därifrån hämtat impulser om en mera sammanhållen vård mellan sjukhus och primärvård. Det är upplagt för en ”Fagerstamodell”

Hälsovalet och Vårdvalet

Mitt Hjärtas förväntningar var att det nya Hälsovalet (Vårdvalet) i Gävleborg skulle ge möjlighet till fortsatt vårdutveckling inom primärvården, inte minst i samverkan med sjukhusen om Mitt Hjärta hade fått överta driften av Bollnäs sjukhus. Mitt Hjärta hade koncept avseende en integrerad vård runt patienten med en sammanhållen organisation för omsorg, primärvård och sjukhusvård med en och samma huvudman. Snart nog framkom det att budgeten i Hälsovalet var snävt tilltagen och inte gav utrymme för de koncept avseende vårdutveckling och hälsoarbete som Mitt Hjärta bedrivit vid Bollnäs Hälsocentral. Åtgärder vidtogs med organisatoriska förändringar och neddragning av personal vid Mitt Hjärtas samtliga Hälsocentraler i Hälsingland för att få budgeten i balans.

I omvärlden pågick samtidigt den så kallade Caremaskandalen som medförde att pendeln svängde så att det tidigare politiska upphöjandet av privatisering av sjukvården, övergick till ett misstänkliggörande och smutskastande av privata ägare och verksamheter. I den populistiska debatt som följde gjordes ingen skillnad mellan verksamheter drivna med riskkapital och de mindre egenföretagande entreprenörerna. Det politiska klimatet kom att avsevärt minska Mitt Hjärtas expansionsvilja i det kortare perspektivet. Vår bedömning är att den här motvinden kommer att bestå under åtminstone några år. Nästkommande regeringsmandat med ett sannolikt regeringsskifte 2014 tror vi kommer att innebära fortsatta svårigheter för privat verksamhet i samverkan med landstingen. Men även i det kortare perspektivet finns möjligheter att utifrån pragmatiska politiska ställningstaganden och gränsöverskridande politiska lösningar, göra Mitt Hjärtas verksamhet och koncept intressanta för politiker och tjänstemän.

Inom Mitt Hjärta Hälsovalet inrymdes Varvet Hälsocentral i Hudiksvall som öppnades i början av oktober 2010. Där ingick även Ljusne Hälsocentral och Voxnadalens Hälsocentral (sålt till Aleris i samband med sjukhusupphandlingen). Den 1 sept 2010 öppnades E-Hälsans Hälsocentral på köpcentrat E-Center i Söderhamn. Dit flyttades även den öppenvårdskardiologiska mottagningen när vi var tvingade att lämna in i Bollnäs i samband med sjukhusupphandlingen. På E-Hälsan arbetade vi med hälsofrågorna med ett annorlunda "skyltläge", där människor finns i vardagen, med Apotek Hjärtat i samma ingång och i samverkan med Good Care som arbetar med förebyggande företagshälsovård. Nu är Hälsovalet sålt till Eva Jansson, som driver Hälsovalet AB, vår verksamhetschef som fortsätter att driva verksamheten i samma anda som vår och med ett entreprenöriellt engagemang. 


Varvet hälsocentral ligger vackert nere vid hamnen i Hudiksvall

 

Nytt ledarskap i Västmanland

Under de närmaste åren kommer Mitt Hjärta att fokusera på utvecklingen av Närsjukvården i Fagersta. Som en följd av detta förstärktes ledningen i Västmanland med en ny verksamhetschef, Lennart Nyman som tillträdde årskiftet 2012/13 och med Kjell Enderborn som bl a arbetar med utvecklingsfrågor och som chef för medicinmottagningen. Monica Burman är enhetschef.Från 2016 har Ellinor Smeds övertagit ledarskapet som sjukhuschef i Fagersta.

 

Företagsledning

Mitt Hjärta Företagen är en koncern där Core Care AB, Med Hjärta AB, Mitt Hjärta Primärvård AB (sålt till Aleris i samband med upphandlingen av Bollnäs sjukhus), Mitt Hjärta i Bergslagen AB och Mitt Hjärta Hälsovalet (sålt till Eva Jansson 1 okt 2013) ingår. Ägarförhållandena i bolagen har alltid varit enkla, läkarna Anna och Eskil Hammarström äger samtliga aktieposter till 50% vardera. Koncernen är ett familjeföretag som drivs av ägarna själva och med ett entreprenörskap som skall gynna en organisk tillväxt och stå för ledorden Kvalitet, Engagemang och Mervärde.

Eskil Hammarström är kardiolog och invärtesmedicinare. Han har mångårig erfarenhet av medicinskt utvecklings- och ledningsarbete både inom landsting och i privat regi. Han är kliniskt verksam som kardiolog inom den egna företagsgruppen och deltar i den ledningsgrupp som vidareutvecklar Mitt Hjärtas verksamheter. Under åren 2001-2003 var han medicinsk chef för den Praktikertjänstägda hjärtkliniken Stockholm Heart Center. Under 1980-och 1990 talen var han aktiv med att utveckla hjärtsjukvården inom landstinget Gävleborg bl a genom att implementera ultraljudsundersökningen i hjärtläkarens kliniska vardag. Boken DopplerEkokardiografi som han skrev under 1990-talet används fortfarande inom klinfys utbildning.

Anna Hammarström är leg. läkare och tidigare verksam som journalist bl.a. vid Svenska Dagbladets vetenskapsredaktion och medicinreporter på TV4, Nyheterna. Hon har tidigare arbetat som informationschef för SBU, samt som managementkonsult. Hon är VD för Mitt Hjärta Företagen och arbetar sedan flera år helt och hållet med företagsutveckling och medicinskt ledningsarbete. 
    

Mitt Hjärta står för ett ägarlett och engagerat entreprenörskap. I dag fokuserar vi inom vården på att utveckla en bra närsjukvårdskoncept i samverkan med spetskompetenser inom hjärta- kärl och andra specialistområden. Mitt Hjärta konceptet har en förebyggande inriktning och vi följer forskningens landvinningar och implementerar vetenskapens framsteg till befolkningen där vi engagerar oss. En inriktning för en bättre folkhälsa är och har varit ett signum för oss. Vi studerar noga den pågående utvecklingen inom vård och hälsa och känner oss mogna att anta ytterligare utmaningar. Men den motvind som 2013 råder runt privat ägande av sjukvård genom Caremaskandaler etc har lett till en situation med krympande möjligheter även för entreprenörer med vår inriktning. Vare sig politiken eller media har lyckats särskilja olika drivkrafter. 

Styrelsen har enats om följande övergripande mål för vårdverksamheten:

Verksamheten ska skapa mervärde såväl för patienter och befolkning som för företag och ägare.

Avkastningen ska vara tillräckligt bra för att skapa god stabilitet för företaget och rimlig avkastning till ägarna.

Landstinget ska vara tillräckligt nöjd med verksamheten vid Bergslagssjukhuset för att förlänga gällande avtal så långt som avtalet tillåter och, när avtalet upphör, utlysa en ny upphandling, där inställningen till Mitt Hjärta är positiv.

 

Nya verksamhetsområden inom Hästsport Hälsa Omsorg

De nya verksamheterna inom Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter möjliggjordes genom försäljningen av Mitt Hjärta Primärvård AB. Det rör sig om en omfattande investering med Med Hjärta AB som ägare. Det gäller inköp av odlingsmark, fastigheter, skog och byggande av stall, ridhus och diverse kringbyggnationer för en fritidsanläggning som skapar förutsättningar för en bred men sammanhållen verksamhet för hästsport och hälsa. Under 2014-2018 kommer verksamheterna att utvecklas för att generera intäkter. Under 2014 kommer det att anordnas nationella ridtävlingar, läger och konferens. Ett eller två årligen återkommande större events kommer att arrangeras och midsommarhelgen 2014 har vi en nationell hopptävling på Backen i Delsbo som beräknas omsätta närmare en miljon kronor.

Ett viktigt mål för hästsportverksamheterna är att efterhand nå internationella tävlingsresultat inom fälttävlan och hoppning. Detta som en viktig del i att förädla och öka värdet på hästarna som då kan säljas på en internationell marknad när rätta tillfällen ges.

Det finns även generella drivkrafter från ägarna om landsbygdsutveckling och om att ”sätta Hälsingland, Norrland och Delsbo på kartan” i samverkan med andra lokala företag och driftiga människor som arbetar åt samma håll för ”bygdens överlevnad”. En tävlingsinriktad ridklubb har bildats lokalt under namnet Mitt Hjärta Hästsportförening http://www5.idrottonline.se/MittHjartaHSF-Ridsport/ som har ryttare med både SM-meriter och landslagsuppdrag. Hemsida anläggningen: www.mitthjartahastsport.se  och www.mitthjartahalsa.se.

Från 2015 har planerna på att utveckla verksamheter inom omsorgen tagit fart. Under 2016 startar HVB-verksamheter på anläggningen i Delsbo.

Hälsocenter

Hälsocentrats medicinska mottagning består av läkarinsatser inom framför allt hjärt- och kärlområdet, inhyrd hjärtsjuksköterska och tillgång till ett fysiologiskt laboratorium med möjlighet att utföra ekokardiografi, arbetsprov, långtidsregistrering av EKG och blodtryck. Det finns ett litet gym och samarbete på plats med fysioterapeuter. Kunderna är självbetalande och verksamheten är inriktad på förebyggande insatser. Utvecklingen av koncepten kring förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i folkhälsans tecken pågår med inriktning att stimulera till ökad fysisk träning. Kurs- och konferensverksamheten och samverkan med lokala entreprenörer kring landsbygdsutveckling, kulturella insatser ingår i koncepten.

Bo & Lära HVB-hem

Vår senaste verksamhet är inom HVB där vi har tillstånd för Utredning och Behandling i fastigheterna på anläggningen i Delsbo. Åsa Nordin är vår föreståndare på plats i Delsbo och är operativt ansvarig för verksamheten på Bo & Lära. Åsa kommer närmast från en tjänst som föreståndare för Grönåshemmet, Incola AB, där hon arbetat med lösningsfokuserat förändringsarbete för ungdomar med beteendeproblem inom neuropsykiatri, begynnande kriminalitet och begynnande missbruk.  

Åsa startade sitt yrkesliv inom vården med habilitering och omsorg parallellt med studier på högskolan i Gävle inom social omsorg. Vidare har hon arbetat på försäkringskassan med rehabiliteringssamordning innan hon blev civilanställd chef inom försvarsmakten.

Sedan 2002 har Åsa arbetat med vård och behandling mot såväl unga som gamla. Först med olika chefsuppdrag inom Uppsala kommun och sedan 2008 på Incola AB, där hon bland annat byggt upp och förestått verksamhet vid Vallstahemmet och Grönåshemmet. Under den tiden har Åsa kompletterat sina universitetsstudier med kurser inom ledarskap, förändringsarbete, socialrätt. Hon har även studerat kriminologi för professor Henrik Belfrage, och där fördjupat kunskaper i riskbedömning för bland andra risk för våld samt hedersproblematik. Hon har kompetens inom bland annat lösningsfokuserat förhållningssätt, MI, migration och integration, neuropsykiatri, CAN-S, samt är diplomerad iptk-terapeut. 

Åsa Nordin, Erik Söderberg, Anna Hammarström och Henrik Belfrage samalde till utvecklingsmöte om HVB-verksamheten 2016

 

Viktigast

Kanske är vår viktigaste uppgift att stimulera till ökade fysiska aktiviteter för hälsan. Vetenskapen säger nu att det är "livsfarligt" att vara fysiskt inaktiv. Fysisk inaktivitet har blivit en riskfaktor för att utveckla sjukdomar inom flera områden och WHO har slagit fast att det bara är rökning, diabetes och högt blodtryck som är farligare. Och vi vet ju vilka goda effekter som en ökad fysisk aktivitet har för blodtrycket och för diabetes. Med en ökad fysisk aktivitet blir även motivationen att sluta högst påtaglig. Med det så är budskapet om en ökad fysisk träning självklar men det gäller att hitta former och logistik inom sjukvården som gör  att vi kan få ut de effekter som är möjliga i form av bättre hälsa, bättre livskvalitet och minskad dödlighet. Detta är en utmaning i folkhälsoarbetet. Det handlar om att starta verksamhet med inriktning på förebyggande hälsa där fysisk träning och naturupplevelser i alla dess former kommer att vara centrala. Det handlar om verksamheter som innehåller, hälsa, hästsport, naturupplevelser, turism och fysisk träning som förtecken. Inte minst har omvärlden gett oss nya utmaningar om att ta emot nyanlända och delta i integrationen till det svenska samhället. Med detta är vi beredda att göra vår del inom ramen för den nya HVB-verksamheten som även kommer att ha en behandlande inriktning med tiden. 

 


Anna och Eskil Hammarström

 

 

 

 

 
 
 
 
© Mitt Hjärta Denna sida senast uppdaterad: 2017-07-04.