Nyheter

2018-02-08 Skogsbad den 1-2 juni 2018 Lena Stenvall återkommer till anläggning och föreläser om Sko... Läs mer >
2017-07-16 Ingemar vinner Grand Prix för Ponny på Falsterbo Horse Show   http://www.tidningenridsport.s... Läs mer >
2017-05-02 Hej Allihopa! Kul att intresset för sommarens ridläger är så STORT! Eftersom vi har f&ar... Läs mer >
2017-03-18 Facebook Det finns en Facebooksida som vi döpt till Team Hammarström. Där lägger vi upp e... Läs mer >
2017-03-13 Välkommen till sommarens ridläger med Mathilda och Amanda Se vidare på Facebook: Om ridl... Läs mer >
2017-01-13 Ingemar rankad no 1 på ponny i Sverige Och Selma no 3 Fälttävlan ponny 2016 ett framg&arin... Läs mer >
2016-08-21 Det höll inte hela vägen Ingemar och Olle trötta efter lång tävling. Olle vägr... Läs mer >
2016-08-20 Lagsilver! på EM till Sveriges Ponnylag Sverige gick till omhoppning om brons eller silver Det Italien... Läs mer >
2016-07-25 Annabel badar i Dellen och får samma behandling som alla dom andra barnen har fått. Kolla på... Läs mer >
2016-07-20 Selma vann SM på Ponny i Fälttävlan under helgen Se Tidningen Ridsport och HelaHä... Läs mer >
2016-07-11 Nytt Hoppläger 1-4 augusti på anläggningen Mathilda och Amanda leder som vanligt Se Facebo... Läs mer >
2016-07-06 Ingemar rider EM i augusti Det svenska EM-laget för ponny i Vilhelmsborg, Danmark, i augusti: Elsa... Läs mer >
2016-07-06 Ingemar Nordisk mästare Se filmen Filmen upplagd på YouTube på Medhjarta kanalen Artikel... Läs mer >
2016-06-13 Ingemar placerad i Hagen Bäste svenske ponnyryttare i sin debut på 135, endast ett litet fel p&ari... Läs mer >
2016-06-09 Skolavslutning Hybo och Bobygda idag Ellen och kamraterna på Hyboskolan Julian på Bobygdaskolan ... Läs mer >

Byggprojektet på Delsbo Backen

Bilder från byggprocessen


Sörväna busshållplats


Entrén nya huset, ljusspel genom nyspröjsade fönster med mall från gamla Åbo


Salen med nya murstocken. Letar efter den gamla kakelugnen.


Farstun gamla huset genomgår förändringar


Verandan skall på plats under våren


Vägen upp mot Backen i mitten av feb 2011


Backen från Sörvänahållet i tidig vinterskrud när solen står lågt på himlen.


Schaktning för stallet pågår


En ny bosättning skymtar i blickfånget efter Bolannavägen från Norrvänahållet.


En uttunning av Tallarna på backen har skett


Lukas beskrivning om vad som hände efter gallring av träd uppe på Backen


Husen bakom pelarsalen


Inne i gamla huset pågår bygget


Panorama genom fönster mot norr från nya huset


Månformat gavelfönster till sovalkoven längst upp


Nybruten väg från nybygget


Nya vägen upp till Backenhusen


Gamla plankgolven är på behandling, ett nytt undergolv färdigställs


Farstukvisten på nya huset med fönsterspröjs från 1800-talets Åbo nr 5


Genom spröjs kommer ljus och utsikten i söder öppnar sig


RP-byggledning rapporterar om vinter och snö på julafton. Fina skidbackar ner för kullarna på Backen. Invändiga arbeten pågår.


20 november 2009, fukt i luften, varmt för årstiden och bygget flyter på bra.
Utsikten mot norr och Ljustjärn från det gamla husets fönster.


Salen uppe i östra delen av gamla huset


Detalj från tapet


Gediget trä, golvplank och väggpanel i hallen uppe


Samrådsmöte kring musstocksbyggandet i gamla huset


Nu skall de märkta och nedmonterade kakelugnarna sättas tillbaka men först måste nya murstockar muras upp, ett arbete som pågår under vintern


Fönstren på plats på det nya huset


Nu är gamla backenhuset på exakt den plats det kommer att stå, nedsänkt på sin grund.


Huset nu slutnedsänkt mot granitgrunden


Nu kommer vi in i huset igen. Från salen på övre våningen med ny utsikt mot norr och Ljustjärn.


Huset är nu på plats över grunden. Vy från Bolannavägen. Återstår att sänka ner huskroppen mot den färdigställda grunden bestående av de gamla granitblocken.


Huset glider fram och ställs på plats ovan granitstensgrunden


Huset ca 50 cm ovan grunden, nu återstår den sista nersänkningen, dockningen av huset på stenarna.


Den 19 okt är grundstommen för det gamla huset på plats och nu väntar den sista förflyttningen av huset om några dagar till sin nya plats uppe på Backen. De gamla granitblocken har placerats ut och gjutits fast, ett delikat precisionsarbete av våra duktiga hantverkare.


Huset komer att lyftas på grunden under den 21 oktober 2009


Nu ligger hälsingehuset där uppe på kullen och väntar på sin slutgiltiga plats. En grund byggs av de granitblock som tidigare fanns och det är ett grannlaga arbete att få till inpassningen.


Klara är stark som Pippi.


Huset är plötsligt borta i blickfånget mot sydöst. I 120 år har det stått där.  


Fortfarande den 18 augusti 2009 ligger huset på sin plats sen 120 år men den här dagen ändras blickfånget. 


En långtradartransport 300 meter flyttade huset upp på kullen.

Se bilder i Hälsingetidningar från 18 aug 2009, klicka!


Ellen inspekterar hur man nu underminerar det gamla huset för att det skall kunna lyftas på trailern. I bakgrunden den tillfälliga vägen som leder upp på kullen där husets skall stå så småningom.


Inskription ovan ingången till källaren under gamla huset.


Fortfarande den 6 augusti 2009 ligger det gamla huset på sin tidigare plats. Den stensatta källaren under huset har årtalet 1891 inristat och på trappstenen till förstukvisten står 1891 så det är nästan 120 år som huset stått där i blickfånget.


Det nya huset har växt fram snabbt under sommaren. På den gamla ladans plats står det nu under tak, här i augustimånens sken.


Invändigt börjar huset ta form. På andra våningsplanet planeras för stora fönster mot söder och norr för att fånga in de fina utsikterna.


Takstolar på plats under juli 2009. Trots regn och semester går arbetet snabbt framåt. 


Inspektion av den gjutna grundplattan för det nya huset gjordes under midsommarnatten av Lukas och Ingemar. Plattan speglar sig i sommarnattens norrljus.


Någon dag efter midsommarhelgen hade reglar för det dedre planet på det nya huset kommit på plats.  


Utsikt mot Ljustjärn och bergen i norr från blivande fönster på nedre våningen. 


Bygget flyter på. För var dag har något nytt hänt. Nu på väg mot andra våningen. Bild från norr i solnedgången. En del träd kommer att tas bort söder om huset så att man får in de fantastiska vyerna mot sydost från stora fönstret på andra våningen. 


Ester, Astrid och Gustav inspekterar bygget på väg hem från Delsbostämman.


Den gamla stenmuren ringlar sig mot norr. I bakgrunden nybygget på gång. 


Det är roligt att få störa Rickard i arbetet. Precis som det var i gamla tider men då fick barnen åka trilla efter häst.


Det gamla huset som flyttas i augusti 2009 ligger alldeles vid landsvägen.


Den gamla smedjan nere vid Backsjöns strand. Utsikt mot söder.


Där uppe på Moon där ladan stod kommer gamla gården att sättas upp till vä i bild och till hö sker ett nybygge.


Den stora hälsingegården kommer att flyttas från sin nuvarande placering nere vid byvägen upp till högsta punkten på Backen mellan Backsjön och Ljustjärn. Det pågår nedmontering av kakelugnar och murstock och andra förberedelser för  förflyttningen.

Projektet har många delar och till att börja med handlar det om:
Att på förvärvad jordbruksfastighet astycka ett område mellan Backsjön och Ljustjärn för näringsverksamhet i Med Hjärtas regi. (Lantmäteriförrättning)
Att tillskapa nya centraladministrativa lokaler för Mitt Hjärta Företagen
Förberedelser för en förflyttning av företag och familj från södra till norra Hälsingland
Förflyttning av den gamla hälsingegården och försiktig restaurering
Ett nybygge uppe på mon
Projektering och bygge av en hästanläggning med ridhus och ridbana
Restaurering av torpet
Vård av lador
Bygge av bastu vid Ljustjärn
Restaurering av smedja och härbre vid Backsjöns strand
Rivning av det gamla fäxet och omkringliggande nedgågna byggnader men bevarande av stora logen, stenlagda källaren och lada på gamla boplatsen
Vård och drift av skogen
Fortsatt vård och underhåll av gamla kulturstigar som skall medgöra ridning, slädfärder, skidåkning och jogging
Skapa verksamhet för häströrelsen och för människor i behov av skog och friluftsliv för hälsa och välbefinnande


Ovan en ritning på nybyggets exteriörer

På backen uppe på "mon" bygger vi till ett litet hus med plats för några av barnen och för grovsanering, bad, tvätt och teknik och ett allrum på övre plan med utsikter mot vyerna av Blacksåsbergen i söder och med de blånande hälsingebergens siluetter i norr över Ljustjärns vattenyta.


Det gamla röda huset på gårdsplanen är ihopbyggt med fäx och loge. Huset är i mycket dåligt skick och skall rivas men vi tar till vara stilen i panelsättning, knutar, fönster och annat som kan tillföra en gammal känsla till det nya huset som uppförs uppe på Mon. 

                                                                                         

När vi går omkring på Backen ser vi intressanta gamla ting som här till vä ett hjärtformat beslag som sitter på en av uthusdörrarna på torpet. Men mest blir det syn av förödelse som i det stora huset där hålen gapar efter de nedmoterade kakelugnarna som nu ligger undanlagda och väntar på att bli uppsatta efter husflytten.

Nedan en skiss över kullen uppe på backen där vi tänker oss den nya anläggningen med ett gammalt hälsingehus och nybygget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skiss över området uppe på Moon på Delsbo Backen. Det gäller att placera huset optimalt för att få den underbara utsikten både inifrån husen och från gårdsplanen utanför.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gamla häbbret som ligger nere vid Backsjöns strand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Byggledaren på Backen Richard Paulsson, RP-Bygg.


Brokvisten har hamnat ute på täkten i väntan på att få följa med upp på backens topp efter husflytten i augusti.


Trappstenen från 1891, lägg märke till hjärtan.


Torpet skall restaureras i gammal stil med bibehåll av den stora ugnsliknande spisen och de två små enkla kakelugnarna.


Gammelspisen i torpet


Utanför torpet är det rik växtlighet som frodats under urminnes tider. Utsikt mot söder nerför backen som leder upp mot torpet.


Uppe på Moon tar nu grundplattan form för det nya huset. Gjutningen är färdig före midsommar.


Ännu ligger det gamla huset på sin forna plats nere vid landsvägen. Bild från inspektion under midsommarnatten. 


Ladan uppe på Moon riven för att ge plats åt nytt hus och det gamla huset som flyttas upp hit ner från vägen vid Backsjön.


Ladan på den plats där nybygget kommer att ske

Så här kommer det nya huset (till vänster) och det gamla huset att ligga uppe på backkrönet i förhållande till varandra sett från sydost. Skiss av RP.

 
 
 
 
© Mitt Hjärta Denna sida senast uppdaterad: 2011-02-15.