Nyheter

2016-01-27 Bo & Lära har ansökt om att få bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Efter... Läs mer >
2015-02-12 Rekvisition av journalhandlingar Journalhandlingar från gamla mottagningen i Bollnäs på Krok... Läs mer >
2014-05-31 Nu rustar vi gymmet med multimaskin och stakmaskin från Nordic Gym Sen tidigare finns arbetsprovsstat... Läs mer >
2013-09-12 Inbjudan till Fest 27 sept Mitt Hjärta vill tacka gamla och nya medarbetare med en fest på Backen ... Läs mer >
2013-05-24 Läkarmottagning på Backen i Delsbo Du hänvisas närmaste tiden till telefon enl... Läs mer >
2013-04-14 Coreträning på Backen Den här gången körde vi Tabata i Johannesberg hos Emma, tidi... Läs mer >

Läkarmottagning på Backen i Delsbo

Du hänvisas närmaste tiden till telefon enligt nedan

Mitt Hjärta Hälsocenter Telefon 070-6190000

Gäller det önskemål om journal från gamla mottagningen, ring Åsa Östlund tel 0270-73191


Vi finns i gaveln på det stora ridhuset på Mitt Hjärtas anläggning


Välkommen hit! Det är en fortsättning på tidigare verksamheter i Bollnäs och Söderhamn med inriktning på förebyggande insatser inom hjärt- och kärlområdet.


Mottagningen med eko och 24-timmarsregistrering av ekg och blodtryck


Ultraljud av hjärtat är en del av konsultationen


Arbetsprov i gymmet


Konsultationen, Mötet med patienten


Har kanske något att förmedla? Inte minst gäller det förebyggande insatser, hur ta reda på vad vetenskapen står i dag och hur skall du som individ och patient handla med alla de möjligheter som finns?

 

Mitt Hjärta Hjärtkliniken sedan mars 2004

Verksamheten hade tidigare avtal med Landstinget men det upphörde sista december 2012. Nu har verksamheten uppstått i rent privat regi. Det innebär att du som patient och kund kommer att få betala själv upp mot 2000 kr för ett besök beroende på vilka undersökningar och insatser som görs utifrån dina behov. Hälsingetidningar.

Vi vet att det finns ett stort behov av våra kompetenser och det är alla som är insatta överens om t ex: 

Nina Rehnqvist, professor, kardiolog, chef för SBU och en auktoritet inom hjärtsjukvården: 

”Ett av felen i dagens svenska sjukvård är att kontakten mellan specialister och primärvården inte fungerar. Hjärtpatienten som skrivs ut från sjukhuset snabbt känner sig ofta ensam, utan tryggheten i en uppföljande kontakt med vården. Det borde finnas en lots för övergången mellan vården på sjukhuset och uppföljningen på vårdcentralen.”   

Denna lotsfunktion ligger helt i linje med det vårdkoncept som Mitt Hjärta sedan länge har arbetat efter och som bygger på många års erfarenhet av arbete med hjärtpatienter både på sjukhus och inom öppenvården.

Vi ser ytterligare möjligheter när det gäller att inom den öppna vården förbättra den sekundära preventionen, dvs förebygga återinsjuknande i hjärtsjukdom. Den medicinska utvecklingen leder till att mycket av detta arbete kommer att skötas inom primärvården. Familjeläkare är inte alltid uppdaterade inom området och därför behövs en organisation som Mitt Hjärtas som i samarbete med familjeläkarna ser till att hjärtpatienten får det bästa omhändertagandet. 

Vi verkar i en bygd med en ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar vilket är den viktigaste orsaken till att medellivslängden i vår befolkning är något lägre än för riket. Vi har t ex en ökad förekomst av stroke i Hälsingland. Det finns flera orsaker till att det förhåller sig så. På senare tid har det uppmärksammats att sjukvårdens insatser har stor betydelse när det gäller insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdom. Med bättre behandlingar och uppföljningar kan vi enligt den evidensbaserade medicinen minska förtida död och insjuknande med upp till 50 – 80% ! De nu återkommande jämförande undersökningarna mellan landstingen i landet talar för att vi i Gävleborg kan och bör göra bättre ifrån oss på detta område. Vi måste bli bättre på att förebygga insjuknanden och generellt bli bättre på att få människor att i verkligheten ta del av den vetenskapliga kunskapen för hälsa och välbefinnanede. Vad det handlar om är:

 

Att befolkningen har tillgång till adekvat och snabb behandling vid akut insjuknande

Att högt blodtryck behandlas adekvat enligt evidens

Att vi kraftfullt arbetar för rökstopp

Att vi använder läkemedel till de individer som har för höga halter av det onda kolesterolet och till dem med ökad ärftlighet för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom

Utöver detta skall sjukvården och därmed vi inspirera och undervisa patienter till förbättringar avseende sin förebyggande medicinering och det som kallas för livsstil. Det handlar då om att rekommendera anpassad fysisk träning och ett kosthåll som motverkar fetma och diabetes.

Genom att driva hjärt-och kärlmottagning under många år har vi skaffat oss kunskaper om vilka krav och förutsättningar som ställs på entreprenörskapet inom vården och om vilka behov du skall ställa som patient och konsument. Nu tar vi med oss erfarenheterna från Bollnäs och Söderhamn för att bygga mottagningen här på Backen i Delsbo och på den nya hjärt- kärlmottagninten i Fagersta.